Політика конфіденційності

Дана Політика є невід'ємною частиною Угоди користувача (далі - «Угода»), розміщеної та / або доступної в мережі Інтернет на домені Веб сайту, а також інших укладених з Користувачем договорів, або договорів, які можуть бути укладені з Користувачем.
Користуючись послугами Веб сайту, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності персональних даних сайту (далі - Політикою Конфіденційності), і за власним бажанням та в своїх інтересах дає письмову згоду на такі способи обробки Персональної інформації: збір, запис, систематизація, зберігання, уточнення ( оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення згідно з цілями даної Політики з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів на розсуд. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Клієнт / Користувач не повинен передавати персональні дані шляхом заповнення відповідних форм. Політика конфіденційності діє відносно всієї персональної інформації, яку Веб сайт може отримати про Клієнта / Користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту.

Цілі збору персональної інформації користувача

Веб сайт може використовувати персональні дані Клієнта / Користувача з метою:
 • ✔ Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Веб сайті.
 • ✔ Надання Користувачеві доступу до ресурсів Веб сайту та партнерів Веб сайту.
 • ✔ Встановлення з Користувачем зворотнього зв'язку, включаючи телефонний дзвінок, напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Веб сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача, напрямки рекламної та іншої інформації про акції та інші послуги Веб сайту.
 • ✔ Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
 • ✔ Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • ✔ Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки у випадку виникнення проблем, пов'язаних з використанням Веб сайту.
 • ✔ Надання Користувачеві оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Веб сайту або від імені
 • ✔ Здійснення рекламної діяльності Веб сайту.
 • ✔ Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Веб сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

Персональна інформація (зібрана інформація)

Ми збираємо наступну інформацію:
 • ✔ Технічна інформація, автоматично збирається програмним забезпеченням Веб сайту під час його відвідування.
 • ✔ Персональна інформація, яку Ви надаєте під час заповнення відповідної форми або інформація отримана Веб сайтом шляхом використанням Користувачем соціальних мереж.
 • ✔ Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

Технічна інформація

Під час відвідування вами Веб сайту, адміністрації Веб сайту автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Вона включає IP-адресу Вашого комп'ютера (або проксі-сервера, якщо він використовується для виходу в Інтернет), ім'я Інтернет-провайдера, ім'я домену, тип браузера і операційної системи, інформація про сайт / сторінку в соціальних мережах, з якого Ви перейшли на Веб сайт, сторінках Веб сайту, які Ви відвідуєте, дату і час цих відвідувань, файлах, Cookie. Ця інформація аналізується нами в агрегованому (знеособленому) вигляді для аналізу відвідуваності Веб сайту, і використовується задля розробки пропозицій щодо його поліпшення та розвитку. Зв'язок між Вашою IP-адресою і Вашою персональною інформацією ніколи не розкривається третім особам, за винятком тих випадків, коли на це є згода і / або вимагає законодавство.

Технічну інформацію про відвідування Веб сайту (знеособлену) також збирають встановлені на сайті лічильники статистики.

Особисто надана персональна інформація

З метою укладення Договорів Користувач також може надати такі персональні дані про себе або про організацію та її представників в інтересах якої він діє: ім'я, по батькові, прізвище, посаду, номер телефону, додатково можуть надаватися найменування, корпоративні реєстраційні дані (код підприємства, податковий номер , адреса реєстрації та поштову адресу такої організації, корпоративний телефонний номер, розрахунковий рахунок, найменування банку, і кореспондентський рахунок і т.д.). Зазначені відомості про організації не належать до персональних даних.

Зобов'язання сторін

Користувач зобов'язаний:
 • ✔ Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Веб сайтом в рамках Угоди або укладення Договору.
 • ✔ У разі укладення Договору з Власником Веб сайту, оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.
Адміністрація / представник Веб сайту / Власник сайту зобов'язаний:
 • ✔ Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у даній Політиці конфіденційності.
 • ✔ Забезпечити зберігання конфіденційної інформації, не розголошувати без попереднього дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача. Персональні дані Користувача можуть зберігатися в терміни і / або бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством.
 • ✔ Вживати заходів безпеки для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 • ✔ Здійснити знищення або блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
Захист інформації, що збирається:
 • ✔ Веб сайт вживає всіх необхідних і достатньо організаційних, технічних заходів безпеки для захисту конфіденційності даних користувачів. Тільки ті співробітники Веб сайту, яким необхідно виконувати робочі функції, для яких є необхідним доступ до персональних даних, мають доступ до інформації про Користувачів.
 • ✔ Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення самим Користувачем до безпечного зберігання персональних даних, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до них. Веб сайт не несе відповідальність за збитки, завдані таким доступом. Ми рекомендуємо Користувачам використовувати складні паролі, що складаються з цифр і букв.

Додаткові умови

Адміністрація / представник Веб сайту / Власник сайту має право вносити зміни до даної Політики конфіденційності без згоди і без попередження Користувача. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики Конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила користування веб-сайтом. Зміни в Політику конфіденційності вступають в силу з моменту її розміщення на Веб сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Чинна редакція Політики знаходиться на Веб сайті Виконавця і його доменах в мережі Інтернет.

Дана політика конфіденційності розроблена і діє в рамках чинного Законодавства ЄС про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.